Flóra Logo
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány

Komplex gyógypedagógiai fejlesztés

Csoportjainkat főként az alábbi tünetek valamelyike, vagy több tünet egyidejű fennállása esetén javasoljuk:

 • szélsőséges hangulatingadozások (ok nélküli sírások, megnyugtatás, sírás-nevetés inadekvát)
 • nem alakul ki spontán, vagy hagyományos nevelési eszközökkel nem alakítható ki a család számára élhető napirend (alvás, evés, játékidő), illetve nehézségek a mindennapi családi életben: szófogadás, szabálykövetés, utazás, vásárlás...
 • nem alakul, nem fejlődik a tapasztalatokkal párhuzamosan a félelemérzet
 • kommunikációs problémák: elmaradás a beszédfejlődésben, önkifejezési-önmegértetési problémák, „hiszti”
 • szemkontaktus hiánya vagy felületes, esetleges megvalósulása
 • testkontaktus elutasítása vagy bizarr korlátozása, esetenként szélsőséges bizalom idegenek iránt is
 • repetitív mozgások, mozdulatok izgalom vagy öröm esetén
 • a környezet kirekesztése - nem figyel, nem reagál… „magának való”
 • nehézségek a bölcsődei, óvodai beilleszkedésben
 • csoportos helyzetekbe, feladathelyzetekbe nehéz bevonni, érdeklődését fenntartani
 • az átlagostól eltérő gondolkodási készségek, lemaradások, hiányok

A Flóra Alapítvány sérülésspecifikus és intenzív fejlesztést biztosít napi 4 vagy 8 órában, heti 1-3 alkalommal. A foglalkozások a képességszint és a fennálló problémák alapján homogén csoportokban zajlanak, mégis egyénre szabottak. Ez utóbbi záloga, hogy több segítő dolgozik a csoportban. Az ő feladatuk biztosítani a csoportba való integrálódást, aktív részvételt az egész terápiás napon.

Amennyiben a gyermek életkora vagy egyéb tényezők indokolják, lehetőséget biztosítunk kevesebb óraszámban, vagy részlegesen csoportban történő részvételre is.

A módszer komplex, mert fejlesztési területei a gyermek fejlődésének széles spektrumát öleli fel.

A napi tevékenységek természetes folyamatot alkotnak, melynek során újra és újra, több megközelítésben fejlesztjük az alábbi területeket.

A terápián töltött szélesebb időkeret lehetővé teszi a gyermek aktív, befogadó fázisainak minél optimálisabb kihasználását, illetve az önellátás (evés-ivás, WC-használat-szobatisztaság, öltözködés) hangsúlyozott fejlesztését.

A terápiás időkereten belül, a napi munka kiegészítéseként a gyermekek játékos kutyaterápiás foglalkozáson is részt vesznek. Itt a gyermekek megtapasztalhatják az önállóság és az irányítás örömét és felelősségét. A terápiás kutyák olyan pozitív energiákat hoz a csoportba, mely aktivitásra, figyelemre, közös munkára ösztönöznek. A kutya feltétlenül elfogadja őket, szívesen dolgozik együtt még szélsőséges magatartási reakciókat produkáló, nehezen együttműködő gyermekekkel is. Alkalmas, óvatos partner a kutyáktól, állatoktól félő gyermekek félelmeinek leküzdésében.