Flóra Logo
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány

Tevékenységünk

1.Irányelveink
2.Terápiás programunk
3.Tanácsadás
4.Téli és nyári intenzív hetek, napközis táborok
5.Fejlesztés az óbudai bölcsődékben
6.Kutyaterápia

1.IRÁNYELVEINK

gyermekközpontú
komplex
intenzív
strukturált
csoportos
egyénre szabott
meghatározott terápiás program

2.TERÁPIÁS PROGRAMUNK

A Flóra Alapítvány sérülésspecifikus és intenzív fejlesztést biztosít napi 4 vagy 8 órában, heti 1-3 alkalommal. A foglalkozások csoportban zajlanak, mégis egyénre szabottak. Ez utóbbi záloga, hogy több segítő dolgozik a csoportban. Az ő feladatuk biztosítani a csoportba való integrálódást, aktív részvételt az egész terápiás napon. Amennyiben a gyermek életkora vagy egyéb tényezők indokolják, lehetőséget biztosítunk kevesebb óraszámban, vagy részlegesen csoportban történő részvételre is.

Minden csoportot a nap négy/nyolc órájában a vezető terapeuta irányít. Egy személyben felel a heti terápiás program adott napra adaptált változatának megvalósításáért, a hozzá járó gyerekekért és a gyermekekkel dolgozó terapeuták munkájának összehangolásáért. A vezető terapeuta egy gyermek terapeutájaként is dolgozik. Minden gyermek munkáját és csoportba illeszkedését egy segítő támogatja az egész nap során. A segítő feladata, hogy a gyermek aktuális szükségleteit, állapotát felmérje és ennek megfelelő mértékű segítséggel biztosítsa a gyermek folyamatos, aktív jelenlétét a csoportban. Pedagógiai okokból előfordul, hogy egy gyermek párt kap maga mellé. Ilyenkor a segítő plusz feladata, hogy kettejük közös munkáját valódi páros munkává alakítsa és mint összetartozó, egymásra folyamatosan reagáló társakat integrálja őket a csoportba.

A módszer komplex, mert fejlesztési területei a gyermek fejlődésének széles spektrumát öleli fel.
A terápiás foglalkozások alapja az időszakonként (egy-három hetente) változó témájú terápiás program. Ez a téma hatja át az egész napi tevékenykedést. Példák a témákra: évszakok, ünnepek, ellentétpárok, saját test, eszközök tulajdonságai, játékok sokoldalú használhatósága, együtt és egyedül, pihenek-dolgozom.

A napi tevékenységek természetes folyamatot alkotnak, melynek során újra és újra, több megközelítésben fejlesztjük az alábbi területeket

Mozgás

A természetes mozgásfejlődési formák ismétlésén, kombinálásán keresztül javítjuk az átugrott, kihagyott fejlődési lépcsők és az éretlen idegrendszer okozta mozgásos bizonytalanságokat. Célunk a mozgásészlelés, az egyensúlyi stabilitás javítása, a mozgáskoordináció fejlesztése, a testtartás korrekciója. A saját testtel és sokféle eszközzel végzett fejlesztés előre vetíti a gyermek mozgáspalettájának gazdagodását és biztonságossá teszi a gyerek mindennapjait. Az életben szükséges finommotorika területei (cipőhúzás, öltözködés, evőeszköz használata, ceruzafogás, gombolás...).

Önellátás

Mivel terápiánk legkevesebb 4, leggyakrabban napi 8 órában zajlik, számos lehetőségünk nyílik a nap sok pillanatában a WC-használat (helyes) elsajátítására, a sokszínű, kulturált, örömteli étkezés kialakítására, az öltözködésre, az önkiszolgálásra (ebédmelegítés, uzsonnakészítés, gyümölcsszeletelés stb.).

Beszéd, beszédértés, társas kapcsolatok, kommunikáció

Száj- és arctornával tréningezzük a mimikához, artikulációhoz -és az étkezéshez is- szükséges izmokat. Hallásfejlesztő játékainkkal alapot teremtünk a megfelelő beszédértéshez. Páros, csoportos játékokkal megteremtjük a kommunikáció alapjait: közös figyelem, figyelem a másikra, egymásutániság, kölcsönösség. Moderált helyzetekben nyelvi panelekkel segítjük a kommunikáció elindulását. Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív és passzív szókincs bővítésére. A terápiás nap és az egyes tevékenységek átlátását képkártyákkal (napirend, folyamatábrák, szabálykártyák) segítjük. Szükség esetén alternatív kommunikációt tanítunk.

Viselkedésterápia, szabálykövetés, beilleszkedés

Terápiánk kialakítására a legnagyobb hatással a szenzoros és viselkedésterápiás megközelítések voltak. A társas helyzetek a mindennapos együttélés helyzeteit modellálják. Arra tanítjuk a gyerekeket, hogy tudjanak elfogadni és elutasítani és ezek egyensúlyban legyenek egymással.

3.TANÁCSADÁS

A Flóra Alapítvány munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi témakörökben:

  • mindennapok, napirend
  • viselkedési problémák
  • étkezési nehézségek
  • szobatisztaság, WC-használat
  • önállóság

Tanácsadó szolgáltatásunkat azoknak a családoknak ajánljuk, akik nem igénylik a heti rendszerességű fejlesztést, de alkalmanként konzultálnának gyermekük fejlődési nehézségeiről.

4.TÉLI ÉS NYÁRI INTENZÍV HETEK, NAPKÖZIS TÁBOROK

A Flóra Alapítványba járó gyerekek évente egy vagy két alkalommal intenzív fejlesztő héten vesznek részt. A részvétel önkéntes, a család és a szakmai team együttesen beszélik át, hogy a gyermek érett-e már rá. A tábor céljai: intenzív szociális-kommunikációs és önellátásfejlesztés, szabadidős programok, a családok tehermentesítése.
A napközis táborok célja a nyári holt időben a családok tehermentesítése és a szabadidő értelmes eltöltésének tanulása. Bár a napközis táborok lazább szerkezetűek, ebben az időszakban is nagy hangsúlyt fektetünk az önállóságra, a szociális szabályok tanulására-betartására és az önkifejezésre.

5.EGYÉNI ÉS KISCSOPORTOS FEJLESZTÉS AZ ÓBUDAI BÖLCSŐDÉKBEN

Alapítványunk együttműködik Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával a kerületi gyermekek ellátásában.
Ennek egyik pilléreként heti rendszerességű fejlesztést biztosítunk a kerület bölcsődéiben a nehézségekkel küzdő, de diagnózissal még nem rendelkező gyermekeknek.

6.KUTYATERÁPIA

2016 szeptemberétől heti rendszerességgel kutyaterápiás foglalkozások színesítik terápiás programunkat.
Belényi Bea, az Azúr Segítőkutyás Egyesület munkatársa terápiás felvezetőként 2004 óta több saját kutyával dolgozik oktatási intézményekben, bölcsődékben, alapítványoknál sérült gyermekekkel és fiatalokkal. Emellett óvodákban, iskolákban tart játékos foglalkozásokat gyerekeknek, elősegítve a felelős állattartás és a biztonságos gyerek-kutya kapcsolat kialakulását. Mozgás- és látássérült, illetve epilepsziás emberek számára képez segítőkutyákat.

A Flóra Alapítványban a játékos, egy órás foglalkozás során a gyermekek megtapasztalhatják az önállóság és az irányítás örömét és felelősségét. Sajt kutya olyan pozitív energiákat hoz a csoportba, mely aktivitásra, figyelemre, közös munkára ösztönöznek. A kutya feltétlenül elfogadja őket, szívesen dolgozik együtt még szélsőséges magatartási reakciókat produkáló, nehezen együttműködő gyermekekkel is. Alkalmas, óvatos partner a kutyáktól, állatoktól félő gyermekek félelmeinek leküzdésében.

Sajt kutya 2014 óta dolgozik segítőkutyaként állatasszisztált terápiákon. Kétkörös segítőkutyás vizsgával, egészségügyi szűréssel rendelkezik.