Flóra Logo
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány

Beszédindító és beszédfejlesztő csoport

Nagy bölcsődés és óvodás korú gyermekeket várunk a beszédindító és beszédfejlesztő foglalkozásainkra.
A felmérésünk alapján, a szülővel egyeztetve a gyermek fejlettségének legmegfelelőbb egyéni vagy kiscsoportos formában nyújtunk fejlesztést. Komplex egységként kezelve a kommunikációt, a beszédet és a szociális kapcsolatokat.

ALAPELVEK

 • Beszédfejlesztő csoportunk egyik alappillére a mozgásterápia, hiszen a nagymotoros készségeken keresztül jutunk el a finommotoros készségek fejlesztéséig, mint amilyenek a beszédmozgások is.
 • A fejlesztés eredményessége elősegíthető egyéni mozgásterápiákkal, AYRES-szel és TSMT-vel. Amennyiben nincs a gyermek életében az idegrendszer érését, a fejlődést elősegítő mozgásterápia, ebben is tudunk segíteni. Alapítványunkban képzett TSMT terapeuták, Alapozó mozgásterapeuták adhatnak személyre szabott programokat.
 • A másik fontos pillér az észlelés, saját élményeken keresztül jutunk a felismeréstől a megértésig.
 • A harmadik pillér a csoport: állandó kapcsolódásra késztet a felnőttekkel és a gyerekekkel, növeli a beszédkedvet, ezáltal fejleszti a beszéd alapját jelentő kommunikációs képességeket.

IDŐTARTAM

A foglalkozások eredményességéhez, az elinduló fejlődés megszilárdításához szükséges a megfelelő mennyiségű információbevitel és ismétlésszám.

A gyermekek állóképességétől függően heti egy délelőtt(3 és fél óra), illetve heti 2x2 órában szervezünk fejlesztéseket. Az egyéni fejlesztés időtartamáról a felmérésen a szülővel megbeszélve választjuk a gyermek fejlődése szempontjából legoptimálisabbat.

Mindezek hatékony kiegészítője az otthoni napi 10-15 perc kötetlen, játékos gyakorlás.

Várható terápiás időtartam: 1-2 tanév, melyben nagy egyéni különbségek vannak.

MIKOR VEGYÉK IGÉNYBE TANÁCSADÁSUNKAT?

A megkésett és/vagy akadályozott beszédfejlődés jelei két éves kortól: látszólag ép hallás és jó intellektus mellett

 • nem teljesíti (nem érti) a neki szóló kéréseket, utasításokat
 • hárítja a mesehallgatást, esetleg a képeskönyv közös nézegetését, mesélését
 • nagyon alacsony (5-10 szavas) szókincse van vagy egyáltalán nem beszél
 • szavai nagyon nehezen érthetők
 • nehezebben érteti meg magát kortársaival, mint a felnőttekkel
 • képeket, tárgyakat nem nevez meg
 • akar kommunikálni, de önmagát beszéd helyett mutogatással, gesztusokkal fejezi csak ki
 • a szülőnek nehéz kitalálnia, hogy a gyerek miért sír, hisztizik
 • előfordul, hogy szavakkal, magyarázatokkal nem nyugtatható meg
 • nem mondogatja a szülővel együtt a dalokat, mondókákat, nem utánozza az ölbéli játékokat
 • 2-3 éves korban előfordul, hogy étkezésnél nem rág megfelelően, folyik a nyála, erősen maszatol
 • előfordulhat a beszédben megjelenő tünetekkel együtt finommotoros hárítás: nem szeret gyurmázni/homokozni/festeni/rajzolni

Ha a fenti jellemzők közül legalább hármat igaznak érez gyermekére, életükre vonatkozóan, érdemes felkeresni alapítványunkat egy nyelvi és komplex képességeket feltérképező vizsgálatra.