Flóra Logo
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány

Az alapítványról

A Flóra Alapítvány 1992-ben érintett szülők kezdeményezésére, saját erőforrásaikat felhasználva alakult meg. Az alapítvány névadója a szervező munkát összefogó, abban oroszlánrészt vállaló Bagi család kislánya, Flóra lett.

1993 májusában igen szerény körülmények között (a Gézengúz Alapítványtól ideiglenesen kapott helyiségben) kezdtük meg a munkát három gyerekkel és két segítővel. Az alapítványban folyó fejlesztő tevékenység teljes egészében a Dr. Bánffy Eszter innsbrucki terápiás központjában alkalmazott, általa összeállított terápián alapult.

Az általa összeállított ún. Érzékelés- és észlelésfejlesztő terápiás program alapgondolata, hogy a megjelenő bizarr magatartási formák, a nehezített beilleszkedés, a kommunikációs problémák hátterében a nem megfelelő észlelési folyamatok állnak. Főként szenzoros és mozgásterápiás gyökerű módszereket emelt be terápiájába, amelyeket viselkedésterápiás elemekkel vegyített. A terápia alapegysége a csoport, ahol azonban az egyén a terápiás idő egészében személyre szabott segítséget kap. A keret a térben-időben erősen strukturált környezet és a segítők állandósága. Fentiek miatt a terápia hasznos autizmus spektrumzavarban érintett gyermekeknél is, de ennél jóval szélesebb körben alkalmazható sikerrel.

Az év nyarán bekapcsolódtunk az innsbruckiak által vezetett nyári táborozásba, ahol a magyar gyerekek két hetet töltöttek el segítőikkel együtt. 1993 szeptemberétől egy bérelt lakásban, de már a saját eszközeinkkel hat gyermek fejlesztését négy segítővel láttuk el. Az 1995/1996-os tanévet az Alapítvány új bérelt helyiségében, a Mária u. 20. szám alatti tornateremben kezdtük el. 1996 februárjában megrendeztük első téli táborunkat Dobogókőn. Ez a gyerekek öt napos intenzív fejlesztését biztosította és biztosítja azóta is. 1996 nyarán tartottuk a megnövekedett létszám miatt az utolsó közös táborunkat az osztrák társintézménnyel.

A következő években mind az ellátott gyermekek, mind a velük dolgozó segítők számát tekintve erőteljes volt a növekedés, heti öt napon, 40 órában folytak a terápiák. Egy gyermek 8 – 16 órában vett részt a fejlesztő foglalkozásokon.

Fontos megemlíteni, hogy a – jellemzően szakirányban tanuló - egyetemi, főiskolai hallgatók befogadásával, segítőként való alkalmazásával az alapítvány mellékes vállalásként jelentős szemléletformáló munkát végzett a jövő gyógypedagógusai, pszichológusai, bölcsészei körében. Nálunk a terápiás közösség tagjaként, részt vállalva mindenféle, a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységből, magas óraszámban (esetenként több tanéven keresztül) dolgozva olyan életre szóló élményeket szereztek, melyek reményeink szerint segítségükre vannak szakmai munkájukban. A táborok során alkalmuk volt kicsit belekóstolni a családok nehézségeibe, a sérült gyermekekkel való napi együttélésbe, ez növelte empátiás készségüket. Munkájukat mindvégig szigorú szakmai felügyelet, segítség és képzés mellett végezhették, amely biztos hátteret jelentett számukra.

A 2000-es évekre az alapítók egyre távolabb kerültek az alapítvány napi munkájától, érdekeik, gyermekeik változó állapota másfelé vitte őket. 2004-ben lehetőség nyílt tisztán szakmai alapon újraszervezni az alapítvány irányítását, megalakult a terápiákat vezető terapeutákból álló szakmai team. A kuratórium is kicserélődött, az érintett családok helyett az alapítvány céljaiért idejéből szívesen áldozó, de külső személy került elnökként. Mivel a háttér, a tíz elidegenedett alapító teljesen ellehetetlenítette a működést, az alapítvány munkájának fenntartásában érdekelt munkatársak új alapítvány létrehozását határozták el. Így került bejegyzésre 2008-ban a Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány, mely teljes egészében a Flóra Alapítvány szakmai munkájának folytatója.

Ezekben az években a terápia szakmai tartalma is jelentős változásokon ment keresztül. Sok új módszert emeltünk be. A nem kellően megalapozott, vagy számunkra elérhető háttér nélküli terápiákat megszüntettük. Főként a szociális-kommunikációs fejlesztés területén léptünk nagyot előre: napi gyakorlattá tettük az autizmusspecifikus terápiákban alapvetőnek számító képkártyás kommunikációt és a képes napirendet. Átformáltuk a napirendünket. Vizuálisan is akadálymentesítettük terápiás helyiségeinket. Továbbra is fogadunk és hatékonyan látunk el autizmus spektrumzavar diagnózissal rendelkező gyermekeket, de nem valljuk magunkat autizmusspecifikus ellátást nyújtó műhelynek, mert terápiánk ennél szélesebb körben hatékony.

2001-ben elindítottuk a fiatalok fejlesztő csoportját, házon belüli nevén a 'felnőttcsoport'-ot, az időközben fiatal felnőtté érett "alapító" gyermekeink számára. A csoporthoz azóta több olyan fiatal is csatlakozott, akik korábban nem jártak hozzánk terápiára. Célunk volt, hogy ebből a heti egyszeri, „tűzoltásra” elegendő napból egész hetes ellátást nyújtó napközit alakítsunk ki, de ennek érdekében hozott eddigi erőfeszítéseink nem voltak elegendőek egy új intézmény alapításához.

2007-től már évente három tábort szerveztünk a hozzánk járó gyermekek és fiatalok számára, egy közös, ötnapos téli tábort minden 'flórás' gyermeknek és fiatalnak, egy tíznapos nyári tábort a terápiában részt vevő gyermekeknek és egy nyolcnapos nyári tábort a fiatal felnőtteknek.

2008 nyarán régen várt esemény történt az alapítvány életében: 13 évnyi pincetársbérlet után egy önálló épületbe költözött a terápia! Az Óbuda-Békásmegyer önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás keretében az alapítvány felújította és a maga igényei szerint átépítette a III. ker. Gyenes u. 20. szám alatti "gombaházat", ahol a kerületi gyermekeket kedvezménnyel fogadja. A megállapodás részeként az alapítvány a kerület bölcsődéiben heti négy órában ingyenes terápiás fejlesztést és tanácsadást biztosít az arra rászoruló és azt igénylő gyermekek, szüleik és kisgyermeknevelőik számára prevenciós és korrekciós céllal.

Óbudára kerülve lehetőségünk nyílt bővíteni a szolgáltatásainkat: a nyári holt időben élményközpontú napközis táborokat és problémacentrikus intenzív heteket szervezünk. Előbbiek célja a családsegítés, a szabadidő értelmes eltöltése, utóbbiaké egy-egy kiemelt problémás helyzet (pl. szobatisztaság, étkezés, közlekedés) rendezése.

2013-ban a kerület a Fischer Ágoston Díj odaítélésével ismerte el munkánkat.