Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány

Egy nap a Flórában

A gyermekek reggel szüleikkel érkeznek, akiktől már az ajtóban búcsút vesznek. A vezető terapeuta vagy saját segítőjük fogadja őket, akivel együtt végzik el a reggeli teendőket: átöltözés, uzsonna elpakolása, WC-használat, napirend összeállítása-átbeszélése, a terem előkészítése a nap indulásához. A munka közben a segítő kommunikál a gyermekkel az előtte álló napról, a rá váró programokról és közben képet kap gyermek aktuális állapotáról, hangulatáról.

Fél 9-kor kezdetét veszi a terápia: közös ringatózással indul a nap. A kisgyermekek a terapeuta ölében, a nagyobbak a terapeuta mellett, vele testkontaktusban ülnek, a párban dolgozó gyermekek párjukkal együtt ringatóznak. Mindenki törökülésben vagy felhúzott lábakkal helyezkedik el és nyugodt zenére folyamatosan ringatózik.

A ringatózást a relaxáció követi, mely két részből áll. Az első felében testrelaxáció folyik, ahol az ellazulást a segítő a testrészek megérintésével is próbálja elősegíteni. A második részben a gyermekek és fiatalok egy szuggesztiós szöveget hallgatnak végig, amely az egészséges testi-lelki fejlődés és létezés tényezőit veszi sorra. A relaxáció alatt is mindvégig nyugodt, halk zene szól.

Az ellazult állapot feloldását követően minden reggel a matracon, majd a terem padlóján tornára kerül sor, melynek gyakorlatai végigveszik az egészséges gyermeki mozgásfejlődés fázisait.

Az alapozó gyakorlatok után nagy- és finommozgások, illetve asztalnál végzett alkotó tevékenységek váltakoznak, melyeket a heti terápiás téma határoz meg. Fontos megjegyeznünk, hogy a mozgásos elemekbe folyamatosan belefonódik a megismerés – figyelem - emlékezet hármasa, tehát a feladatok egyszerre fejlesztik a kognitív képességeket is. A gyakorlatok során megragadunk minden lehetséges alkalmat a kommunikációra: eszközválasztás, feladatindítás, ismétlések során kapcsolódunk a gyerekek jelzéseihez vagy felkínálunk választási lehetőségeket.

A játékok többféle helyzetben zajlanak: eszközzel, versenyeztetve vagy együttműködésre alapozva, közös figyelemre építve, párokban. Nagyon fontos a helyzetek és helyszínek strukturált és előre jelzett sokfélesége is: matracon, asztalnál, tükör előtt, ülve, állva stb.

2015-től a kutyaterápia is megjelent palettánkon. Heti rendszerességgel, több csoportunkban is közreműködik terápiás felvezetőként Belényi Bea.

A délelőtt zárásaként az ebédre való felkészülés zajlik. A gyermekek vállalt vagy kapott feladatként terítenek, ebédet melegítenek. Az étkezés a Flóra Alapítványban hangsúlyos terápiás szerepet kap. Mindig közösségben zajlik, melynek során a gyermekek elsajátítják az étkezésekhez kapcsolódó alapvető magatartási szabályokat. Megtanulják elfogadni a különböző ízű, állagú, színű ételeket, élvezni az étkezést. Evés közben is törekszünk a minél nagyobb fokú önállóságra.

Ebéd után fogmosás, mosdó, majd rövid - maximum félórás - szünet következik, amelyet a gyermekek a terápiás teremben töltenek, kedvük szerinti elfoglaltságokkal. Célja, hogy pihenjenek és felkészüljenek a délutáni terápiás blokkra.

2 órakor veszi kezdetét a délután, mely masszázzsal vagy valamilyen aktív pihenéssel kezdődik és különböző játékos feladatblokkokkal folytatódik. Ezeket is - a délelőtthöz hasonlóan - a heti terápiás program strukturálja és határozza meg.

A munkát csak egy rövid uzsonna szakítja meg, amely – mint ahogyan az ebéd is -, nem csupán táplálkozás. Jó alkalom a kézzel evés – szendvics, sütemény stb. – kulturált módjának megtanítására, vitamindús ételek – zöldségek, gyümölcsök – kóstoltatására az arra korábban kevésbé hajlandó gyermekekkel vagy például olyan ügyességi feladatok végeztetésére, mint a szívószállal buborékolás, ivás vagy a kezek használata nélküli játékos evés. Jeles ünnepeink megismerése, gyermekközpontú megközelítése a különféle időszakok szerves része.

Farsang...

Anyák napja...

Mikulás...

Karácsony

A nap végén, fél 5 előtt gyermek és segítője együtt készülődik a hazamenéshez: az öltözés, WC-használat, elpakolás mind közös feladat. Közben megbeszélik az aktuális eseményeket: melyek azok a napi történések, amelyeket majd együtt elmesélnek a folyosón várakozó szülőknek, mikor jön legközelebb a gyermek az Alapítványba, mikor találkoznak ők ketten legközelebb.
A szülőkkel való találkozás már teljesen felöltözve-összekészülve történik a folyosón, ilyenkor a gyermek segítője már csak néhány szót vált a gyermekért jövő családtaggal a napról, majd elköszönnek egymástól.